O spolocnosti
Kontakt
Ceny a druhy odpadov
Čerpanie finančného príspevku
Čerpacie stanice PHM
Zberatelia
Pôvodcovia
Občan - nepodnikateľ
Ponuka spolupráce
Identifikačné údaje

Obchodné meno: AKU-TRANS spol. s r. o.
Sídlo: Niklová 4313, 926 01 Sereď
Označenie registra: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 30626/T

IČO: 34 136 924
IČ DPH: SK 20 20 407 906

Číslo účtu: 2626160208/1100


Kontakt
Kontakt

Telefonické spojenie: 031/789 86 28 (7:30 - 15:30)

Mobil:
0905/552 999

Fax: 031/789 86 28

E-mail: dispecing@akutrans.sk