O spolocnosti
Kontakt
Ceny a druhy odpadov
Čerpanie finančného príspevku
Čerpacie stanice PHM
Zberatelia
Pôvodcovia
Občan - nepodnikateľ
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

V zmysle § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov má obec nárok na čerpanie finančného príspevku z Recyklačného fondu.

Obecný úrad môže požiadať o finančný príspevok z Recyklačného fondu na základe žiadosti o príspevok z Recyklačného fondu potvrdenej spoločnosťou MACH TRADE s. r. o.

V súčasnosti je výška finančného príspevku za oddelený zber opotrebovaných olovených akumulátorov, ktorých pôvodcami sú občania, stanovená Recyklačným fondom na 1,30 Sk/kg, 1,50 Sk/kg a 1,80 Sk/kg.
Výška finančného príspevku sa stanovuje v závislosti od viacerých premenných
(http://www.recfond.sk/index.php?www=sp_detail&id=257&navigation_id=5&navigatio_main_id=5).