O spolocnosti
Kontakt
Ceny a druhy odpadov
Čerpanie finančného príspevku
Čerpacie stanice PHM
Zberatelia
Pôvodcovia
Občan - nepodnikateľ
Ponuka spolupráce
Čerpacie stanice PHM

Cieľom spolupráce je ponúknuť motoristom, zákazníkom a návštevníkom čerpacej stanice motorových palív možnosť bezplatne odovzdať opotrebovaný štartovací akumulátor priamo na čerpacej stanici.

Prínosy spolupráce:
- rozšírenie ponúkaných služieb na čerpacích staniciach pre zákazníkov - motoristov
- zvýšenie povedomia o environmentálne orientovanom prístupe vašej spoločnosti
- prispôsobenie požiadavkám meniacej sa legislatívy EÚ a SR v oblasti nakladania s odpadmi
- nevytvára žiadne nároky na finančné a personálne zdroje
- vytvára ideálne možnosti spolupráce s miestnou samosprávou.

Ponuka našej spoločnosti:
- odkúpenie zhromaždených opotrebovaných batérií a akumulátorov
- bezplatné zabezpečenie dopravy v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
- bezplatné zapožičanie certifikovaných dvojplášťových kontajnerov (v cene 30 000 Sk bez DPH za kus)
- zabezpečenie odberu zhromaždených akumulátorov na základe telefonickej výzvy obsluhy čerpacej stanice
- nakladanie so zhromaždenými akumulátormi v zmysle Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich predpisov
- zabezpečenie zhodnotenia v recyklačnom závode spoločnosti MACH TRADE Sereď


V prípade, ak vás naša ponuka zaujala prosím kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.