O spolocnosti
Kontakt
Ceny a druhy odpadov
Čerpanie finančného príspevku
Čerpacie stanice PHM
Zberatelia
Pôvodcovia
Občan - nepodnikateľ
Ponuka spolupráce
AKU-TRANS s.r.o.

Jedným z najvýznamnejších problémov súčasnosti je ochrana životného prostredia a jeho diverziti.

Spoločnosť AKU-TRANS s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1996 postupne vyprofilovala na organizáciu zabezpečujúcu zber a dopravu opotrebovaných akumulátorov a batérií od pôvodcov na území Slovenskej republiky do recyklačného závodu MACH TRADE s.r.o. v Seredi držiteľa autorizácie v zmysle § 8 ods. 3 písm. a) Zákona č. 223/2001 Z.z. v o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len "Zákon č. 223/2001 o odpadoch").